Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular

TEDÜ Göç Çalışmaları Yüksek Lisans programı ile ilgili başvuru, mülakat, kayıt, işleyiş ve burs bilgilerini aşağıdaki sıkça sorulan sorular bölümünde bulabilirsiniz.

Programa Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, İstatistik ve İktisat bölümleri ile Hukuk ve Eğitim fakülteleri mezunları öncelikli olmak üzere, Sosyal Bilimlerin dört yıllık lisans eğitimi veren herhangi bir alanından mezun tüm adaylar başvuru yapabilir.

Ayrıca aşağıdaki başvuru koşullarının da sağlanması gerekmektedir:

1. En az 2.50/4.00 Lisans not ortalaması

2. TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak.

Başvuru sırasında geçerli dil belgesi bulunması halinde sisteme yüklenecektir. Geçerli dil belgesi bulunmayan adaylar, geçerli dil belgesini kayıtta teslim edeceklerdir. Halihazırda ingilizce yeterlilik belgesine  sahip olmayan öğrenciler TEDÜ İngilizce Dil Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına (EPE)* girebilirler.

3. ALES* Sözelden en az 55 puan almış olmak (Yükseköğretim Kurulu'nca ALES yerine kullanılabileceği ilan edilen ve EK 1’de belirtilen sınavlar ve eşdeğer puanlar ALES yerine kullanılabilir.)

*Tezsiz YL başvurularında ALES belgesi istenmez. Bu durumda ALES puanı 70 kabul edilir.

Ayrıca TED Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programlara başvuruda bulunan adaylardan, “Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarından ALES’e girme şartı aranmaz ve tüm programlarda bu derecelere sahip adaylardan ALES’e girmeyenlerin ALES puanı 70 kabul edilir.

Başvurular http://admission.tedu.edu.tr adresi üzerinden alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı adaylar için online başvuruda gerekli belgeler:

1)   Güncel Özgeçmiş (CV)

2)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3)   Lisans Diploması veya mezun durumundaki adaylar için Öğrenci Belgesi

4)   Not çizelgesi (Transkript)

5)   Askerlik Durum Belgesi

6)   Diploma Denklik Belgesi (Yurt dışından alınan diplomalar için)

7)   Niyet Mektubu (İngilizce yazılmış)

8) Lisanüstü Öğrencileri için Burs Başvuru Formu

9)   Referans mektubu (zorunlu değil) (İsteyen adaylar, kendileri veya referans veren kişiler referans mektubunu mülakat tarihinden önce migs@tedu.edu.tr adresine mail yoluyla iletebilir.)

10)   Lisansüstü Sınav Sonuç Belgesi  ALES, GRE (OLD, REVISED) (ALES Sözelden en az 55 puan) (Tezsiz YL başvurularında istenmez.) 

Ayrıca TED Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programlara başvuruda bulunan adaylardan, “Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarından ALES’e girme şartı aranmaz ve tüm programlarda bu derecelere sahip adaylardan ALES’e girmeyenlerin ALES puanı 70 kabul edilir.

11)   İngilizce Yeterlik Belgesi (TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterleri ve eşdeğerlikler)

Geçerli dil belgesi bulunması halinde sisteme yüklenecektir. Geçerli dil belgesi bulunmayan adaylar, geçerli dil belgesini kayıtta teslim edeceklerdir. Halihazırda İngilizce yeterlilik belgesine  sahip olmayan öğrenciler TEDÜ İngilizce Dil Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına (EPE)** girebilirler.

Yabancı uyruklu adaylar için online başvuruda istenen belgeler:

1)  Güncel Özgeçmiş (CV)

2)  Lisans Diploması veya mezun durumundaki adaylar için Öğrenci Belgesi

3)  Not çizelgesi (Transkript)

4)  Diploma Denklik Belgesi (Denklik belgesi bulunmayan adaylar, belgelerini kayıt sırasında teslim edeceklerdir.)

5)  Niyet Mektubu (İngilizce yazılmış)

6)  Referans mektubu (zorunlu değil) (İsteyen adaylar referans mektubunu mülakat tarihinden önce migs@tedu.edu.tr adresine mail yoluyla iletebilir.)

7)  Lisansüstü Sınav Sonuç Belgesi* ALES, GRE (OLD, REVISED)

* Tezsiz YL başvurularında istenmez. Başvuru sırasında geçerli belgesi bulunmayan adaylar, belgelerini kayıt sırasında teslim edeceklerdir.

8) Lisanüstü Öğrencileri için Burs Başvuru Formu

9)  İngilizce Yeterlik Belgesi  

Başvuru döneminde geçerli dil belgesi bulunmayan adaylar, geçerli dil belgesini kayıt sırasında teslim edeceklerdir.

Anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların İngilizce yeterlikleri İngilizce Dil Okulu İdari Kurulu tarafından değerlendirilir. 

Türkçe ya da İngilizce olmayan belgelerin bu iki dilden birine çevrilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Evet. TED Üniversitesi mezunu değilseniz, İngilizce eğitim veren bir kurumdan mezun olsanız bile dil yeterliliğini gösteren bir belge teslim etmeniz gerekmektedir. 

Hayır, ücretsiz bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.

Hayır, belgeleriniz sadece http://admission.tedu.edu.tr adresi üzerinden yüklenmelidir.

Lisansüstü Programlar Enstitü Sekreterimiz Serkan KARACA ile enstitu@tedu.edu.tr adresi üzerinden ya da 0312- 585 00 05 numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Mülakat tarihi size e-posta aracılığıyla iletilecekler. Başvurunuzu aktif kullandığınız bir e-posta adresiyle gerçekleştirmeniz ve posta kutunuzu düzenli kontrol etmenizi öneririz.

Mülakatları takip eden birkaç hafta içerisinde size e-posta aracılığıyla haber verilecektir. Başvurunuzu aktif kullandığınız bir e-posta adresiyle gerçekleştirmeniz ve posta kutunuzu düzenli kontrol etmenizi öneririz.

Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi için tıklayın.

TEDÜ Göç Çalışmaları Yüksek Lisans programı İngilizce dilinde eğitim vermektedir.

TEDÜ Göç Çalışmaları Yüksek Lisans programında dersler 18:00-21:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Program dışı lisans düzeyindeki seçmeli ders saatleri ise gün içinde olacaktır. 

Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için:

  • Toplam 21 (52.5 AKTS) krediye karşılık gelen 7 dersin,
  • Toplam 0 (7.5 AKTS) krediye karşılık gelen 1 seminer dersinin,
  • Yüksek Lisans Tezinin (Tez 1 30 AKTS - TEZ 2 - 30 AKTS) başarıyla tamamlanmış ve
  • Toplamda 21(120 AKTS) kredinin sağlanmış olması gerekir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olmak için:

  • Toplam 30 (75 AKTS) krediye karşılık gelen 10 dersin ve
  • Dönem Projesinin (0 kredi=15 AKTS) başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. 

Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıl*, tezsiz yüksek lisans programı 3 yarıyıl olarak tasarlanmıştır. 

*YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca tezli yüksek lisans programı en çok altı yarıyılda tamamlanabilir.

Programımız çok disiplinli olup, Psikoloji, Uygulamalı Veri Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme bölümleri başta olmak üzere farklı disiplinlerden ders alma ve işbirliğine imkan sağlamaktadır. 

Göç Çalışmaları Yüksek Lisans programında eğitim veren hocalarımız oldukça geniş ve değişik ilgi alanlarına sahiptir. Bu sayede bu bölüm, göç konusunda kapsamlı bir bakış açısı sunar ve çok yönlü çalışmalara açıktır.

Prof. Dr. Kezban Çelik: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri, Toplumsal Sınıf/Statü ve Toplumsal Hareketliliğin Ölçülmesi, Göç (iç göç, geri göç, düzensiz göç, göçmen emeği, göçmen genç kızlar ve kadınlar), Farklı Gençlik Grupları, İş Piyasasına Katılım Biçimleri ve Kayıtsız Sektörde Çalışma.

Prof. Dr. Semih Tümen: İşgücü Piyasaları, Göç/Mülteciler, Mikroekonometri ve Kantitatif Etki Analizi, Eğitim İktisadı, Kalkınma İktisadı, Beşeri Sermaye, İktisadi Eşitsizlik ve Sosyal Ağlar.

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal: Sözleşmeler Hukuku, Eşya Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Gayrimenkul Değerleme Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Sağlık Hukukunda Tahkim ve Arabuluculuk, Tüketicinin Korunması Hukuku ve Göç Hukuku

Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz: Ekoloji, Çevre Politikası, Feminist Teori, Toplumsal Cinsiyet,  Uluslararası İlişkiler, Göç ve Siyaset Bilimi. 

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çakıroğlu Çevik: Eğitim Sosyolojisi, Yüksek Öğrenim, Yaşam Kalitesi, Mutluluk, Yaşlanma, Metodoloji ve Nicel Araştırma Yöntemleri, Sosyal Eşitsizlik ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları.

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Lüleci Sula:  Güvenlik Çalışmaları, Sınırlar ve Hareketlilik, Göç-Güvenlik İlişkisi, Güvenlik ve Dış Politika, Güvenlik Teorileri ve Uluslararası İlişkiler.

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Onay Çöker: Basın Ahlakı, Söylem Analizi, Kritik Söylem Analizi, Kıta Avrupası Felsefesi, Paul Ricoeur Felsefesi, Yorumbilim ve Fenomenoloji, Toplumsal Cinsiyet.

Dr. Öğr. Üyesi Esra Demirkol Colosio: Aile Sosyolojisi, Ulusötesi Göçmen Aileler, Türkiye-Japonya Ekseninde Ulusötesi Aileler, Ulusötesi Toplumsal Alanlar, Çevre Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet.

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Con Wright: Yaşlılık, Yaşlı Bakımı ve Seyri, Aile Sosyolojisi, Ebeveyn-yetişkin Çocuk ve Kardeş İlişkileri, Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Metot & Kuram.

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Kılıçdaroğlu: Politik Klientalizm ve Siyasi Partiler, Toplumsal Hareketler, Kore Toplumu ve Siyaseti ve Güneydoğu Asya’da Politika.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alper Yalçınkaya: Bilim Tarihi ve Sosyolojisi, Osmanlı ve Türkiye Toplumlarında Bilim ve Kültür, Toplumsal Teori, Kültür Sosyolojisi ve Duygu Sosyolojisi

Dr. Eren Karaca Akbaş: Sosyal Politika, Sağlık Politikaları, Uluslararası/Ulusötesi Örgütler, Küreselleşmenin Ekonomi Politiği

Evet, iki türlü de programlar arasında geçiş mümkündür. 

Öğrenim bursu, başarı bursu, kısmi zamanlı çalışma bursu, destek bursu, personel bursu, TED Üniversitesi Mezun Bursu, TED Okulları Mezun Bursu, yurt bursu ve proje öğrenim bursu imkanlarımız bulunmaktadır. Burs imkanlarından yararlanmak için ALES ve mezuniyet not ortalaması değerlendirilmektedir.

Burs olanaklarından yararlanabilmek için başvuru sürecinde Lisansüstü Öğrenciler için Burs Başvuru Formu'nun doldurulması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Forma ulaşmak için tıklayın.

Tezli programa kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler için burs imkanları bulunmaktadır.